Oksidacioni stres u porođaju

Fotografija
Oksidacioni stres u porođaju, Saša Raičević, Zadužbina Andrejević
Autor se bavi problematikom oksidacionog statusa majki i novorođene dece koja su bila izložena fetalnom distresu, kao i korelacijom ovog nalaza sa aktivnošću enzima G6PD u eritrocitima novorođene dece. U monografiji je pokazano da antioksidantni zaštitni sistem poseduje sposobnost modifikacije, odnosno prilagođavanja kao odgovor na različite patološke procese, odnosno bolesti. S obzirom na to da je problematika više nego aktuelna, rezultati ove studije mogu biti smernice u daljem istraživanju i doprinos u mogućim modifikacijama kliničkog tretiranja fetalnog distresa.

Comments