Milorad Pavić

Fotografija
Milorad Pavić

Milorad Pavić je rođen u Beogradu 15. oktobra 1929. godine. Bio je srpski prozni pisac, istoričar srpske književnosti 17-19. veka, stručnjak za barok i simbolizam, prevodilac Puškina i Bajrona, profesor univerziteta.

On je naš evropski Borhes jer u svojim delima - unoseći u njih naučno i fantastično - oblikuje prozne forme i umetničke svetove koji ne prestaju da zbunjuju i plene čitaoce svuda u svetu.

Umro je u Beogradu, 30. novembar 2009. godine. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti od 1991. godine do smrti.

Comments